kezdőlap

A munkaviszony esetén a munkavállaló a jog álláspontja szerint kiszolgáltatott helyzetben van a munkáltatóval szemben, ezért védelem illeti meg a munkaviszony létesítése, fennállása és megszüntetése esetén is. A felmondás, mint a munkaviszony megszüntetésének szabályai ezért részletesen meghatározottak.

A feleknek lehetősége van akár határozott, akár határozatlan időtartamú munkaszerződést kötni, függően szándékuktól. A határozatlan idejű munkaszerződés mindkét fél részéről rendes felmondás keretében megszüntethető. A munkavállalói felmondás kevésbé korlátozott, azonban a munkáltatói femondás szigorúbb szabályokhoz kötött.

Mind a határozott, mind a határozatlan idejű Femunkaszerződés felmondható, amennyiben rendkívüli helyzet áll elő, amelyben valamelyik fél számára problémát jelent a munkaviszony fenntartása a másik félnél fennálló okok miatt. Ezen esetekben van lehetőség rendkívüli felmondás alkalmazására, amely súlyos követekezményeket alkalmaz, így sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie.


Database connection error @ behajtas.biz